Caretta Prim Sistemi, ilaç firmaları için geliştirilmiş olup, saha ekiplerinin performansının takibini ve takım bazında belirlenen periyotlarda prim hak edişlerinin hesaplanmasını sağlayan bir yazılım projesidir.

İlaç sektöründe rekabet ve piyasa koşulları hızlı ve sürekli bir biçimde değişmektedir. Bu değişikliklere paralel olarak satış ve pazarlama faaliyetlerinin odağı olan performans değerlendirme ölçütleri de değişmektedir. Caretta Prim Sistemi,  sektör dinamizmine uygun, esnek ve zengin tanımlama olanakları, farklı yaklaşımlara uygun performans ve prim hesaplama algoritmaları ile erişilebilir ve analize uygun rapor çıktıları sunmaktadır.

Caretta Prim Sistemi, aşağıdaki yönleriyle benzerlerinden ayrılmaktadır:

 • Caretta Prim Sistemi; Saha Organizasyonu, Ürün Hiyerarşisi ve Prim Konfigürasyonu modülleri ile ilaç sektöründeki performans yaklaşımının üç temel ayağını ayrı modüllerde ele alarak sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına uygun, dinamik, esnek ve zengin bir ana veri yönetimi imkanı sağlamaktadır.
 • Realizasyon primine ek olarak, performans primi, tutarlılık primi gibi farklı prim yaklaşımlarını da sunarak prim sistemine bütüncül bir yaklaşım getirmektedir.
 • Tüm ana veri yönetimini aylık bazda yapmakta, böylece geçmiş dönemdeki performans ve prim hesaplarının yeni dönemdeki yapısal değişimlerden etkilenmesinin önüne geçmektedir.
 • Prim hesabının yanı sıra hem saha personeline hem de yöneticilere haftalık ve aylık olarak analiz ve performans raporları sunarak satış ekibinin yönetimini desteklemekte, hızlı aksiyon alınmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Caretta Prim Sistemi, bu yönleri ile hassas hesapların yapılması ve raporlanması süreçlerine harcanan iş gücünü, bu süreçlerde ortaya çıkabilecek insan hatalarını ve hassas bilgilere yetkisiz erişim riskini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.
 • Simülasyon modülü ile karmaşık olan prim sisteminin saha personeli tarafından içselleştirilmesini kolaylaştırmakta ve satış etkinliğinin artmasını sağlamaktadır.

Kullanılan Teknolojiler 

 • Veri tabanı sunucusu: MS SQL Server
 • WEB Uygulaması: ASP.NET WEB Forms, C#.Net, DevExpress, CSS, Bootstrap, HTML, JavaScript, JQuery
 • ORM: EntityFramework
 • Loglama: Log4.Net
 • Entegrasyon: SOAP WEB Services
 • IOS Uygulaması (Simülasyon): Swift, SQLite
 • MS SQL Server Analysis Services
Bilgi Alın