Caretta has taken an official R&D company status in Turkey, which brought us one step closer to take part in international projects.

 • We are developing our R&D infrastructure to participate in bigger and diverse projects
 • We have a strong infrastructure that can meet the measurement, monitoring and evaluation processes of R&D
 • We believe that the industry solutions are going to be achieved with a close cooperation between the private sector and universities
 • We see the R&D culture as a source of technology

Our engineers who use main R&D methods are aiming to increase the production speed and software quality by producing reusable software templates. Caretta R&D team takes part in the production of the software architecture, in the development of software libraries, and all the tools that make up the production infrastructure. Our R & D team, which consists of experienced engineers with a high level of software knowledge, plays an important role in developing our technologies.

Our engineers work very closely with our customers and follow their demands and technology agenda. We follow an R & D policy to adapt our technology to the world. In addition to our goal of increasing production speed and quality of software, being able to respond quickly and effectively to our customers’ current needs is also an important value of our R & D processes.

Temel Ar-Ge yöntemlerini kullanan mühendislerimiz yeniden kullanılabilir yazılım araçlarını üreterek, üretim hızını ve yazılım kalitesini artırmayı hedefliyor. Caretta Ar-Ge ekibi yazılım mimari altyapısının belirlenmesinde, yazılım geliştirmede kullanılan kütüphanelerin ve üretim altyapısını oluşturan her türlü aracın üretiminde rol alıyor. Yüksek seviyede yazılım bilgi birikimine sahip deneyimli mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimiz, gelişen teknolojilerin Caretta Yazılım bünyesinde kullanılmasında önemli görevler üstlenmektedir.

Mühendislerimiz müşterilerimiz ile son derece yakın çalışarak, onların taleplerini ve teknoloji gündemini takip ederler. Verimli teknolojileri bünyemize adapte etmek üzere bir Ar-Ge politikası izleriz. Üretim hızı ve yazılım kalitesini artırma hedefimizin yanı sıra, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına, hızlı ve etkin cevap verebilmek de Ar-Ge süreçlerimizin önemli bir değeridir.

Bağlam Temelli Sayısal Kişilik Sistemleri (CBDP) Projesi:

Caretta Ar-Ge, ilk olarak 2008 yılında, CBDP (Context Based Digital Personality/Bağlam Temelli Sayısal Kişilik Sistemleri) projesi ile Tübitak Avrupa Birliği Projesi fonundan yararlanmaya başlamıştır. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Fonundan yararlanan CBDP projesi, aynı zamanda bir CELTIC projesidir.

Konsept geliştirmesi tamamlanan projede, kişinin dış ortamda bulunduğu süreç içerisinde sensörlerden gelen bilgiler ile sayısal kişilik yapısı sürekli güncellenir. Sayısal kişilik bilgisi GSM şebekesi üzerinden mobil ve kesintisiz bağlantı yapısını destekleyecek şekilde aktarılır. Gerekli bir durum oluştuğunda, bu bilgi, yorumlanarak, ortamdaki cihazların tepki vermesi sağlanır. Kullanıcılara, zaman kazandıracak akıllı servisler sunulması ve machine to machine kurguları destekleyen yeni nesil mobil uygulamaların geliştirilmesi, hedeflenmiştir.

Giyilebilir Yaşam (Life Wear) Projesi:

Caretta Ar-Ge, 2011 yılında Giyilebilir Yaşam (LifeWear) projesi ile Tübitak Avrupa Birliği Projesi fonundan yararlanmaya devam etmiştir. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Fonu’ndan yararlanan Giyilebilir Yaşam projesi, gündelik yaşam kalitesini, giyilebilir bilgisayarlar ve uygulamalar ile artırmayı amaçlamaktadır. Giyilebilir Yaşam, Çerçeve Programı kapsamında tamamlanan wearIT@work projesi bünyesinde sonuçlanan yazılım ve donanım çalışmalarını kullanmış ve proje süresince geliştirmiştir.

Gemi Filoları İçin Uzaktan Erişim Özellikli, Yönetim, İşletme ve Bakım Otomasyonu (Carretta PMS) :

Caretta Ar-Ge, 2011yılında Gemi Filoları İçin Uzaktan Erişim Özellikli, Yönetim, İşletme ve Bakım Otomasyonu (Carretta PMS) projesi ile KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Fonundan yararlanmaya devam etmiştir. 1507 No’lu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Fonu’ndan yararlanan Carretta PMS projesi, yük ve tanker gemilerinin işletilmesinde ciddi bir iş yükü oluşturan planlı/plansız bakım ve onarım, ISM (International Safety Management), uygunsuzluk takibi, sefer tahmini, personel çalışma saatlerinin ILO (International Labour Organization) esasları çerçevesinde takibi gibi pek çok sürecin yönetimini, tek platformda toplayan modüler bir otomasyon sistemidir.

Caretta PMS projesi, birçok denizcilik firmasına uygulanıp, ticari başarı yakalandıktan sonra, kaynak kodları ve müşteri portföyü ile beraber 2014 yılında bir başka yazılım firmasına satılmıştır.

Caretta Yazılım Ar-Ge çalışmalarında,

 • Yazılım geliştirme amaçlarının ve yöntemlerinin saptanmasında demokratik bir yapı izler.
 • Kararların birlikte alınması için gerekli ortamı hazırlar.
 • Ar-Ge çıktılarının şirket içindeki genel ve odaklanmış yayılımına önem verir.
 • Yeterli nitelikte personeli bünyesine katmayı ve sürekliliği elde etmeyi hedefler.
 • Bilginin, gücü oluşturduğu düşüncesini benimser.
 • Ar-Ge’nin özünü oluşturan insan faktörünün temel yapı taşı olduğunu düşünür.
 • Yazılım ekibinin teknik ve sektörel açıdan gelişimlerini destekler.
 • Projelerdeki ekip liderliklerini dönemsel olarak değiştirir.
 • Kişiler arasında dengeli bir sosyal ve teknik iletişimin olmasını hedefler.
 • Ürün ve süreç odaklı Ar-Ge yapısıyla teknolojik stratejilerini planlar.
 • Uluslararası gelişmeleri takip eder.