Ar-Ge şirketi statüsüne geçerek, ulusal ve uluslararası projelerde yer alma amacımıza bir adım daha yaklaştık.

Caretta Yazılım olarak,

 • Güçlü Türkiye için Ar-Ge’nin önemini bilmekteyiz.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak için Ar-Ge altyapımızı geliştirmekteyiz.
 • Ar-Ge departmanımız bünyesinde gelişim ve değişimleri hızla gerçekleştirmekteyiz.
 • Ar-Ge’nin ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerini karşılayabilecek güçlü alt yapıya sahibiz.
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümlerin özel sektör ve üniversiteler arasındaki sıkı iş birliği ile gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.
 • Özel sektör ve üniversiteler arasında sinerji yaratılmasının öneminin farkındayız.
 • Teknolojik yenilik sürecinin, bu sinerji ile daha da hızlanacağını bilmekteyiz.
 • Ar-Ge kültürünü, bir teknoloji edinme kaynağı olarak görmekteyiz.

Temel Ar-Ge yöntemlerini kullanan mühendislerimiz yeniden kullanılabilir yazılım araçlarını üreterek, üretim hızını ve yazılım kalitesini artırmayı hedefliyor. Caretta Ar-Ge ekibi yazılım mimari altyapısının belirlenmesinde, yazılım geliştirmede kullanılan kütüphanelerin ve üretim altyapısını oluşturan her türlü aracın üretiminde rol alıyor. Yüksek seviyede yazılım bilgi birikimine sahip deneyimli mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimiz, gelişen teknolojilerin Caretta Yazılım bünyesinde kullanılmasında önemli görevler üstlenmektedir.

Mühendislerimiz müşterilerimiz ile son derece yakın çalışarak, onların taleplerini ve teknoloji gündemini takip ederler. Verimli teknolojileri bünyemize adapte etmek üzere bir Ar-Ge politikası izleriz. Üretim hızı ve yazılım kalitesini artırma hedefimizin yanı sıra, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına, hızlı ve etkin cevap verebilmek de Ar-Ge süreçlerimizin önemli bir değeridir.

Bağlam Temelli Sayısal Kişilik Sistemleri (CBDP) Projesi:

Caretta Ar-Ge, ilk olarak 2008 yılında, CBDP (Context Based Digital Personality/Bağlam Temelli Sayısal Kişilik Sistemleri) projesi ile Tübitak Avrupa Birliği Projesi fonundan yararlanmaya başlamıştır. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Fonundan yararlanan CBDP projesi, aynı zamanda bir CELTIC projesidir.

Konsept geliştirmesi tamamlanan projede, kişinin dış ortamda bulunduğu süreç içerisinde sensörlerden gelen bilgiler ile sayısal kişilik yapısı sürekli güncellenir. Sayısal kişilik bilgisi GSM şebekesi üzerinden mobil ve kesintisiz bağlantı yapısını destekleyecek şekilde aktarılır. Gerekli bir durum oluştuğunda, bu bilgi, yorumlanarak, ortamdaki cihazların tepki vermesi sağlanır. Kullanıcılara, zaman kazandıracak akıllı servisler sunulması ve machine to machine kurguları destekleyen yeni nesil mobil uygulamaların geliştirilmesi, hedeflenmiştir.

Giyilebilir Yaşam (Life Wear) Projesi:

Caretta Ar-Ge, 2011 yılında Giyilebilir Yaşam (LifeWear) projesi ile Tübitak Avrupa Birliği Projesi fonundan yararlanmaya devam etmiştir. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Fonu’ndan yararlanan Giyilebilir Yaşam projesi, gündelik yaşam kalitesini, giyilebilir bilgisayarlar ve uygulamalar ile artırmayı amaçlamaktadır. Giyilebilir Yaşam, Çerçeve Programı kapsamında tamamlanan wearIT@work projesi bünyesinde sonuçlanan yazılım ve donanım çalışmalarını kullanmış ve proje süresince geliştirmiştir.

Gemi Filoları İçin Uzaktan Erişim Özellikli, Yönetim, İşletme ve Bakım Otomasyonu (Carretta PMS) :

Caretta Ar-Ge, 2011yılında Gemi Filoları İçin Uzaktan Erişim Özellikli, Yönetim, İşletme ve Bakım Otomasyonu (Carretta PMS) projesi ile KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Fonundan yararlanmaya devam etmiştir. 1507 No’lu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Fonu’ndan yararlanan Carretta PMS projesi, yük ve tanker gemilerinin işletilmesinde ciddi bir iş yükü oluşturan planlı/plansız bakım ve onarım, ISM (International Safety Management), uygunsuzluk takibi, sefer tahmini, personel çalışma saatlerinin ILO (International Labour Organization) esasları çerçevesinde takibi gibi pek çok sürecin yönetimini, tek platformda toplayan modüler bir otomasyon sistemidir.

Caretta PMS projesi, birçok denizcilik firmasına uygulanıp, ticari başarı yakalandıktan sonra, kaynak kodları ve müşteri portföyü ile beraber 2014 yılında bir başka yazılım firmasına satılmıştır.

Caretta Yazılım Ar-Ge çalışmalarında,

 • Yazılım geliştirme amaçlarının ve yöntemlerinin saptanmasında demokratik bir yapı izler.
 • Kararların birlikte alınması için gerekli ortamı hazırlar.
 • Ar-Ge çıktılarının şirket içindeki genel ve odaklanmış yayılımına önem verir.
 • Yeterli nitelikte personeli bünyesine katmayı ve sürekliliği elde etmeyi hedefler.
 • Bilginin, gücü oluşturduğu düşüncesini benimser.
 • Ar-Ge’nin özünü oluşturan insan faktörünün temel yapı taşı olduğunu düşünür.
 • Yazılım ekibinin teknik ve sektörel açıdan gelişimlerini destekler.
 • Projelerdeki ekip liderliklerini dönemsel olarak değiştirir.
 • Kişiler arasında dengeli bir sosyal ve teknik iletişimin olmasını hedefler.
 • Ürün ve süreç odaklı Ar-Ge yapısıyla teknolojik stratejilerini planlar.
 • Uluslararası gelişmeleri takip eder.