Matador ilaç üreticisi firmaların ham madde depolarının yönetimini sağlayan ve mal kabul, numune, depo içi işlemler, tartım, üretim içi tartım süreçlerini yöneten bir depo yönetimi uygulamasıdır.

Matador projesinin ilaç firmalarına kattığı değerler aşağıdadır;

 • Sayısal bir depo yönetimi gerçekleştirilmekte ve tüm depo işlemleri standart hal getirilmektedir.
 • Kişiye bağımlı olmayan, sistemsel ve denetlenebilir depo yönetimi sağlanmaktadır
 • Depo süreçlerinde kalite yönetiminin kolay ve ölçülebilir halde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır
 • Mal kabulü yapılan malzemelerin, numune alma işlemlerinin sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Farklı numune alma algoritmalarına cevap verebilmektedir.
 • Depo içi işlemlerde akıllı algoritmalarla, deponun optimum kullanılması sağlanmaktadır.
 • İlaç firmaları üretime girmeyerek tekrar depoya dönen kalan ham madde kalemlerin miktarlarını da takip edebilmektedir.
 • Hammade ile ilgili her aşamada gerçekleşebilecek fire tespiti ve kontrolü sağlanmaktadır.
 • Depo süreçlerinin tamamında iş gücü kazanımı sağlanmaktadır.

Kullanılan Teknolojiler 

 • Veri tabanı sunucusu: MS SQL Server
 • WEB Uygulaması: MVC, C#.Net, Dapper, DevExpress, CSS, Bootstrap, HTML,
 • ORM: EntityFramework
 • Loglama: Log4.Net
Bilgi Alın