Performans değerlendirme sistemimiz ile tüm çalışanların ortak  hedefe yönelmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş başarı kriterleri şirket hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanlarımızın; başarılarının ödüllendirilmesi, performansa bağlı ücret artışları, kariyer ve eğitim planlarının oluşturulması sağlanmaktadır.