Hazırladığımız yazılım projelerinin teslimi sonrasında müşterilerimize bakım, destek ve servis hizmeti sunmaktayız. Satış sonrası hizmetleri, müşterimizin ihtiyaç duyacağı bakım destek ve servis gereksinimlerini, hizmetin süresi ve bakım hizmet kapsamı önerilerimizle birlikte paylaşır, müşterilerimizin belirleyeceği kapsam ve süre doğrultusunda hizmet anlaşmaları sunarız.

Gerçekleştirmiş olduğumuz bakım, destek ve servis hizmetleri ulusal ve uluslararası müşterileriyle gerçekleştirdiği “Servis Seviye Anlaşmaları ( Service Level Agreement – SLA )” doğrultusunda aylık olarak raporlanır.

Servis performansımızı, müşterilerimizin hedeflediği  “Anahtar Performans Göstergeleri”ne (Key Performance Indicator – KPI ) ulaştırabilmek için  bakım hizmetlerimizin kalitesini verdiğimiz hizmet süresi boyunca yükseltiriz.

Bilgi Alın