Harmony, firmaların tüm satış süreçlerinin tek merkezden yönetimine olanak sağlayan, konsolide olmuş satış verileri ile detaylı analizler ve yönetim raporları sunan bir saha satış uygulamasıdır.

Harmony projesinin firmalarının tedarikçi satış süreçlerine kattığı değerler:

 • Tedarikçiler ile dosya ile sipariş, web üzerinden sipariş ve sipariş izleme süreçleri ( Sipariş teslim, parçalı sipariş iade vb. ) gerçekleştirilmektedir
 • Tedarikçilere yönelik uygulanan “kampanyalar” başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
 • Tedarikçiler ödemelerini POS tahsilatı ile gerçekleştirilebilmekte, çek tahsilat süreçleri de sistem üzerinden takip edilmektedir.
 • Firmalar ile tedarikçiler arasında sistematik yürütülen ve sipariş kayıplarına izin vermeyen bu yapı, ticaret hacmini arttırmaktadır.

Harmony projesinin firmalarının saha satış süreçlerine kattığı değerler:

 • Tüm satış temsilcilerinin ziyaret planlaması ve rota planlaması sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Tüketiciyi satın almaya yönlendirmek amacıyla mağaza içinde uygulanan aktiviteler (merchandising) süreçleri yönetilmektedir.
 • Aktivite raporları takip edilmekte, sahaya yönelik anketler yayınlanmaktadır.
 • Saha siparişleri sistem üzerinden alınmaktadır.
 • Fatura takip, iade tahsilat süreçleri sistematik olarak yönetilmektedir.
 • Sahaya yönelik eğitim planlama gerçekleştirilmektedir.
 • Saha çalışanlarının, masraf talepleri, GSM faturaları, benzin masrafları sistem üzerinden takip edilmektedir.
 • Saha çalışanlarının izin süreçleri sistem üzerinden takip edilmektedir.
 • Firmaların “Ticari Operasyon”, “Satış Pazarlama”, “Bilgi İşlem” bölümlerinin gerçekleştirdikleri bir çok iş Harmony tarafından yönetildiği için firmalara iş gücü kazanımında fayda sağlamaktadır.

Kullanılan Teknolojiler 

Kullanılan Teknolojiler: 

 • Veri tabanı: MS SQL Server
 • İstemci: Microsoft Windows Form, C#.Net, DevExpress
 • Kod üretici: ApexSQL

 

Bilgi Alın