Masraf Yönetim Sistemi, kurumsal firmalar için tasarlanmış bir masraf yönetim sistemidir.

Kurumların organizasyon yapısı, personel bilgileri ve personel tarafından girilen masrafların izlemesi istenen onay yolu, marka/departman bazlı olarak sistem içerisinde tanımlanmaktadır. Masraf girişlerinin onay süreçleri boyunca, ilgili yöneticilere otomatik bilgilendirme e-postaları gönderilmesi sağlanır. Onay sürecini tamamlamış masraflar finans departmanı tarafından kontrol edilerek, sistem içerisinde muhasebeleştirilip ödeme listesine alınır. Masraf Yönetim Sistemi, hem finans hem de marka/departman yöneticilerine analize elverişli raporlar sunmaktadır.

Masraf Yönetim Sistemi’ni kullanan firmaların kazandığı değerler aşağıdadır;

  • Masraf Yönetim Sistemi benzer masraf sistemlerinden farklı olarak, çok uluslu perakende firmalarında kullanılan hibrit organizasyon yapısına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Masraf girişi ve onay süreci hem personelin çalıştığı markaya hem de görevinin ilişkili olduğu departmana bağlı olarak dinamik bir biçimde yönetilebilmektedir.
  • Masraf Yönetim Sistemi firmalara, masraf harcamalarında gerçekleştirdikleri elektronik takip sayesinde rekabet avantajı sağlamaktadır.
  • Masraf Yönetim Sistemi firmaların finans departmanlarında iş gücü kazanımı sağlanmaktadır.

Kullanılan Teknolojiler 

  • Veri tabanı sunucusu: MS SQL Server
  • WEB Uygulaması: ASP.NET WEB Forms, C#.Net, DevExpress, CSS, Bootstrap, HTML, JavaScript, JQuery
  • ORM: EntityFramework
  • Loglama: Log4.Net
Bilgi Alın