İlaç firmaları, ecza depolarıyla gerçekleştirdikleri ticaret süreçlerinde farklı tipte kampanyalar uygulamakta, ecza depolarına mal fazlası ve prim vermektedir. Bu verilen prim ve mal fazlalarının denetlenmesi ilaç sektörünün en çok zorlandığı hususlardan biridir. İlaç firmalarının zorlandığı bir diğer konu da piyasaya sürdükleri ürünlerin stok ve pazar durumunu takip edebilmektir.

Caretta bu açıkları gidermek adına Satış Yönetim Sistemi kapsamında ilaç firmalarının tüm satış süreçlerinin tek merkezden yönetimine olanak sağlayan, konsolide satış verileri ile detaylı analizler ve yönetim raporları sunabilen bir platform geliştirmiştir.

Satış Yönetim Sistemi’nin Türkiye İlaç Sektörüne ve yazılımı kullanan paydaşlara faydaları aşağıdadır:

  • Mal Fazlası ve iade kaçaklarının önlenmesi:. İlaç firmalarının ciro bazında %0,9 -%3,5’a varan mal fazlası, ciro primi ve iade kaçakları yaşadığı gözlenmiştir. Satış Yönetim Sistemi bu kaçakları minimuma indirmektedir.
  • Etkin dağıtıcı yönetimi: İlaç firmalarının ecza depolarındaki stok/çıkış durumlarını takip etmesi ve siparişlerini yönetmesi ( Tevzi dağıtım, bakiye yönetimi ) sağlanmaktadır. Ecza depoları ise Satış Yönetim Sistemi doğrultusunda ciro primi ve mal fazlası hak edişlerini erken almaktadır.
  • Etkin saha satış yönetimi: İlaç firmalarının farklı kampanya türlerini, eczane sipariş limitlerini, farklı koşul tiplerini (Mümessil koşulları, bölge müdürü koşulları v.b. ) tek merkezden yönetmesine izin veren Satış Yönetim Sistemi, saha siparişlerinden oluşabilen mutabakat kaçaklarını engellemekte ve eczanelerle anlık paylaşılan karlılık ekranları ile saha sipariş alımlarını arttırmaktadır.
  • İş gücü kazanımı: İlaç firmalarının Ticari Operasyon, Satış Pazarlama, Bilgi İşlem personellerinin gerçekleştirdikleri bir çok iş Satış Yönetim Sistemi tarafından yönetilmekte ve firmalara iş gücü kazanımı sağlamaktadır.
  • İleri seviyede analiz ve yönetici raporları: Satış Yönetim Sistemi konsolide olmuş tüm satış verileri ile ticari operasyon süreçlerinin tamamını kapsayan detaylı analizler ve yönetim seviyesinde raporlar sunmaktadır.

Sisteme Entegre Ecza Depoları 

Kullanılan Teknolojiler 

  • Veri tabanı sunucusu: MS SQL Server
  • WEB Uygulaması: MVC, C#.Net, Dapper, DevExpress, CSS, Bootstrap, HTML, JavaScript, Jquery
  • Mobil Modüller: Angular JS, HTML5, CSS3.0 , Javascript, Cordova 3.6.4
  • ORM: EntityFramework
  • Loglama: Log4.Net
Bilgi Alın