Medikal Araştırma Yönetimi, tıbbi araştırma raporları oluşturmak için doktorlar tarafından kullanılan, İnternet tabanlı ve Windows tabanlı olmak üzere iki farklı kullanım opsiyonu bulunan, bir hasta takip uygulamasıdır.

Doktorlar hasta verilerini istedikleri aralıklarla ve araştırmaları doğrultusunda sisteme girebilir ve bunları etkin bir şekilde yönetebilirler. DoktorlarMedikal Araştırma Yönetimi platformundan aldıkları raporları kolaylıkla SPSS’e entegre edip analizlerini alışkın oldukları bu program üzerinden gerçekleştirebilirler. İlaç firmaları Medikal Araştırma Yönetimi uygulamasının sponsoru olarak doktorlarla kurdukları ilişkiyi geliştirmektedir.

Caretta Medikal Araştırma Yönetimi uygulamasının doktorlara sunduğu faydalar aşağıdadır;

  • Caretta Medikal Araştırma Yönetimi, klinik çalışmalara veri oluşturmada sağladığı kolaylık ve raporlamada sunduğu entegrasyon avantajları ile doktorlara klinik araştırmalarında zaman tasarrufu sağlamaktadır.
  • Uygulamayı kullanan doktorların hasta verilerini elektronik ortamda değerlendirmesi ve istatistiksel sonuçların etkin bir şekilde kullanması , kendi alanlarındaki araştırma ve tedavi süreçlerini geliştirmektedir.
  • Uygulamada bulunan hasta kayıt ve bulguları gibi verilerin elektronik ortama taşınması ve belirli aralıklarla yedeklenmesi sayesinde oluşabilecek veri kayıpları engellenmektedir.

Kullanılan Teknolojiler 

  • Veri tabanı: MS SQL Compact & MS SQL Server
  • Desktop Uygulaması: Microsoft Windows Form, C#.Net, DevExpress
  • Kod üretici: ApexSQL
  • WEB Uygulaması: MVC, C#.Net, Dapper, DevExpress, CSS, Bootstrap, HTML,
  • ORM: EntityFramework
  • Loglama: Log4.Net
Bilgi Alın