MS Dynamics CRM, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerinin etkin şekilde yönetildiği web tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamasıdır. MS Dynamics CRM projeleri, firmaların lisans anlaşmaları veya ekibimiz tarafından gerçekleştirilen detaylı analiz çalışması sonrasında online ve onpremise teknolojiler ile hazırlanır.

MS Dynamics CRM projelerini müşterilerimizden gelen iş gereksinimleri kapsamında ve aşağıda detaylandırdığımız hizmet yöntemleri ile hazırlamaktayız:

  • Özel MS Dynamics CRM projesi hizmeti
  • MS Dynamics CRM tasarım hizmeti
  • MS Dynamics CRM danışmanlık hizmeti
  • MS Dynamics CRM proje ekibi eğitim hizmeti
  • Mevcut MS Dynamics CRM portalının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi

MS Dynamics CRM Danışmanlık Hizmeti

MS Dynamics CRM Danışmanlık hizmeti ile müşterilerimize mevcut CRM yapısının incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, proje ekibine deneyimlerin aktarılması ve destek hizmetinin kapsamı konularında hizmet sunmaktayız.

Müşterilerimizin proje ekiplerine, MS Dynamics CRM eğitim hizmeti de sunmaktayız. Bu eğitimi, müşterimizin mevcut CRM projelerinin kapsamı ve ekip gereksinimleri doğrultusunda düzenliyoruz.

Özel MS Dynamics CRM Projeleri

Hazırladığımız MS Dynamics CRM projelerinde firmalara rekabet avantajı sağlayacak bir yapı sunmayı hedefliyor ve minimum seviyede kod kullanımına özen gösteriyoruz.

Özel MS Dynamics CRM projelerini aşağıda detaylandırdığımız iş amaçlarına yönelik 3 modül kapsamında hazırlamaktayız.

  • Satış Modülü

MS Dynamics CRM platformu satış modülü ile firmalara, müşteri yönetimi ve fırsat yönetimi hizmeti sunmaktayız. Firmalar, MS Dynamics CRM satış modülü ile satış stratejilerini anlık olarak takip edebilir ve kritik müşteri verilerine hızlı şekilde ulaşabilir.

  • Pazarlama Modülü

MS Dynamics CRM platformu pazarlama modülü ile firmalara, müşteri pazarlama faaliyetleri yapısı sunuyoruz. MS Dynamics CRM pazarlama modülü ile akıllı kampanyalar tasarlayıp, hazırlanan kampanyaları müşterilerinize CRM portalı üzerinden mailing ve/veya sms olarak gönderebilirsiniz. Gerçekleşen kampanya aktiviteleriniz gün, ay ve yıl kırılımları ile raporlanır. Ayrıca müşterilerimize, kampanya kurgusu tasarım desteği, mailing ve sms gönderimi hizmeti de sunmaktayız. 

  • Servis Modülü

MS Dynamics CRM servis modülü ile firmalara ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş servis alt yapısı sunmaktayız. MS Dynamics CRM servis modülü ile hizmet seviyelerinizi tanımlayabilir, ekipmanlar oluşturabilir ve görev atamaları gerçekleştirebilirsiniz. MS Dynamics CRM sistemine tanımlanan grupların verimlilik seviyeleri anlık olarak gözlemlenip, tüm servis süreçleri de kontrol edebilir.

Ayrıca servis modülü ile müşteri istek, öneri, şikâyet bildirimleri yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Alın