Pek çok yönetici önlerindeki pano (dashboard) ile yaşıyor, kararlarını bu panolara bakarak alıyor. Nasıl ki bir yarış arabasının sürücüsü önündeki kokpite bakarak aracı sürüyor, yöneticiler de şirketleri bu panolara bakarak yönetiyorlar. Çünkü panolar yöneticinin karar alması için gereken en önemli bilgileri içeriyor. Kısa bir sürede, diyelim ki bir bakışta işinin başındaki bir yönetici yolunda gitmeyen konuları önlerindeki ekranlardan yakalıyor ve eyleme geçiyor.

İyi bir pano, yöneticiye en kısa zamanda en doğru bilgiyi verip karar almasını kolaylaştırırken aynı zamanda görsel olarak çekici olmak durumundadır. Dolayısıyla yapılan işlerin özetini bir bilgisayar ekranında sunabilmek sıkı bir uğraşı, bir tasarım anlayışı gerektirir. Amacım bu yazıda iyi bir panonun temel özelliklerini ortaya koymak olacak. İşe yarar, kullanışlı ve güzel panolar için elimizde bir kontrol listesi olsun derseniz bu yazının işinize yarayacağına inanıyoruz.

Bir panoyu oluştururken aşağıdaki konuların her biri üzerinde düşünülmelidir:

 • Kullanıcısına hitap etmelidir. Şirketin genel müdürü üst seviyedeki bir panoyu incelerken, bir satış temsilcisi sadece kendi eylemlerinin sonucu olan bir panoya bakıyor olmalıdır.
 • Hangi değeri ortaya koymaktadır? Örneğin bir bölgenin satış yöneticisi kendi bölgesindeki tüm satışları her bir satışçı ve ürün bazında inceleyebilmelidir. Böylece kendi bölgesinde oluşan her sonucu görebilmeli ve kararlarını alırken veya yönettiği bir satış temsilcisi ile işleri tartışırken bu bilgiye her an ulaşabilir olmalıdır.
 • Konuları mümkün olduğunca özet bir halde vermelidir. Panolarda detaylı tablolara, uzun listelere yer yoktur. İyi bir panoda yalın grafikler, kısa listeler, net bir toplamı gösteren sayılar bulunur.
 • Neyin önemli olduğunu belirler, tüm görseller bu önem sırasına göre oluşturulur.
 • Bazı kullanıcılar için bir eğitim aracıdır. Kendi işi ile ilgili panoları inceleyen yeni bir çalışan kısa sürede işine uyum sağlayabilir.
 • Yolunda gitmeyen işleri ortaya çıkarır. İnsan gözünün farkedemediği durumlarda alarm seviyeleri iyi kurgulanmış bir pano çok işe yarayacaktır.
 • İlerlemeyi ve başarıyı kullanıcısına doğru bir şekilde iletmelidir.
 • Geçmişteki trendleri, geçmişteki bir anı, şimdiki anı ve geleceği gösterebilir.
 • İçerisinde kullanılan ölçümler güvenilir, şeffaf ve herkes tarafından anlaşılırdır.
 • Hangi formatta sunulacaktır? Panolar eposta, kağıda baskı, bilgisayar ekranı, akıllı telefonlarda görünebilir.

“Bir panoda kullandığımız görseller, etrafında toplanıp hikayeler anlattığımız kamp ateşinin görevini görürler” – Al Shalloway

 • Yapısı nasıl kurgulanacaktır? Genel olarak en önemli veriler sağ üst köşede olmak üzere yukarıdan aşağıya yöntemi kullanılmaktadır.
 • Hangi fonksiyonlara sahip olacaktır? İnteraktif bir yapıda mı tasarlanacaktır yoksa statik bir yapısı mı olacaktır?
 • Verilerin sebep sonuç ilişkileri belirtilecek midir? Örneğin bir verinin çıktısının bir başka verinin girdisi olduğu gösterilmelidir.
 • Sayfa düzeni, renk ve yazı tipleri nasıl seçilecektir? Bilgisayar ekranında kullanılan ve verileri en rahat şekilde gösteren yazı tipleri ve renklerin seçimi kullanım ve estetik bir görünüm açısından son derece önemlidir.
 • Verilerin gösterimi için doğru grafik seçilmiş midir? Örneğin zaman içerisindeki sayısal bir değerin değişimini göstermek için çizgi grafiği kullanılırken, ay bazında satışları karşılaştırmak için çubuk grafiği seçilmelidir.

Aşağıda beğendiğim panolardan örnekler verdim. Bu panolar hem verileri çok açık ve net bir şekilde gösteriyor hem de günümüzün dijital estetik anlayışına uygun bir formatta sunuluyorlar.

Bu konu hakkında ya da hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.